Strona główna


Autorką WebQuestu "Zamki, pałace i dwory Mazowsza" jest Bożena Lewandowska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie. WebQuest może zostać przeprowadzony w ramach godziny wychowawczej, technologii informacyjnej, lekcji historii czy geografii w klasie VIII SP/w szkołach średnich. Na realizację projektu uczniowie otrzymują cztery tygodnie.